Pille Muliin

Alates 2019 Pärnu Haigla Diagnostikateenistuse veretalituse juhataja

 

2019 laboratoorse meditsiini residentuur


Kuulub ka Eesti Laborimeditsiini Ühingusse 


e-mail
: Pille.Muliin@ph.ee

Info