Külmas säilitatud trombotsüüdid

Trombotsüüdid ehk verelibled on vajalikud normaalse hemostaasi hoidmiseks ja veritsuse peatamiseks. Trombotsüüte kantakse üle veritsuse ennetamiseks trombotsütopeenia ja  trombotsütopaatia puhul või massiivse verekaotuse korral.

 

Trombotsüütide kontsentraate valmistatakse täisverest või afereesi meetodil ning säilitatakse +20°…+24°C juures pidevas liikumises spetsiaalsetes termostaatides kuni 7 päeva. Sellistest trombotsüütide kontsentraatidest on suurim kasu haigusseisundites, kus on oluline võimalikult pikk doonori trombotsüütide ringlusaeg veres (7-9 päeva) ning veritsuse ennetamine.

 

Kuna nõudlus trombotsüütide ülekande järele varieerub suurelt ja dooside säilivus on lühike, ei ole mõistlik hoida trombotsüütide kontsentraate igas haiglas pidevas varus. Sellisel juhul läheks palju trombotsüütide doose hävitamisele ja trombotsüütide doonoreid ei jätkuks.

 

Trombotsüütide logistiliste kättesaadavuse probleemide lahendamiseks kriitilistes olukordades on USA-s võetud suund tuua kliinilisse kasutusse külmas (+1°…+6°C ) säilitatud trombotsüüdid. Nende säilivusaeg on vähemalt 14 päeva ning ringlemisaeg veres lühem (1-2 päeva).

 

Külmas säilitatud trombotsüüdid on küll muutunud morfoloogiliste ja metaboolsete omadustega, kuid hemostaatiline funktsioon on neil mõnevõrra isegi parem, võrreldes soojas säilitatud trombotsüütidega. Seega lahendaks nende kasutuselevõtt palju probleeme, mis on seotud erakorraliste trombotsüütide ülekannetega.

 

Eestis on esialgu plaanis kasutusele võtta täisveri, milles trombotsüüdid säilitatakse täisvere koostises +2°…+6°C juures 21 päeva. Ägeda verekaotuse korral on täisvere ülekanne kõige otstarbekam.

Info