Külmad trombotsüüdid

Trombotsüüdid on vajalikud normaalse hemostaasi hoidmiseks ja veritsuse peatamiseks. Trombotsüüte kantkse üle veritsuse ennetamiseks trombotsütopeenia ja  trombotsütopaatia puhul või massiivse verekaotuse korral.

 

Trombotsüütide kontsentraate valmistatakse täisverest või afereesi meetodil ning säilitatakse +20°…+24°C juures pidevas liikumises spetsiaalsetes termostaatides kuni 7 päeva. Sellistest trombotsüütide kontsentraatidest on suurim kasu haigusseisundites, kus on oluline võimalikult pikk doonori trombotsüütide ringlusaeg veres (7-9 päeva) ning veritsuse ennetamine.


Kuna nõudlus trombotsüütide ülekande järele varieerub suurelt ja dooside säilivus on lühike, ei ole mõistlik hoida trombotsüütide kontsentraate igas haiglas pidevas varus. Vastasel juhul läheks palju trombotsüütide doose hävitamisele ja doonorite populatsioon oleks liigselt üle koormatud.


Trombotsüütide logistiliste kättesaadavuse probleemide lahendamiseks kriitilistes olukordades on USA-s võetud suund tuua tagasi kliinilisse kasutusse külmas (+1°…+6°C ) säilitatud trombotsüüdid. Nende säilivusaeg on vähemalt 14 päeva ning ringlemisaeg veres lühem (1-2 päeva).

Külmas säilitatud trombotsüüdid on küll mõnevõrra muutunud morfoloogiliste ja metaboolsete omadustega, kuid hemostaatiline funktsioon on parem, võrreldes soojas säilitatud trombotsüütidega. Seega lahendaks nende kasutuselevõtt palju probleeme, mis on seotud erakorralise trombotsüütide ülekannetega.


Massiivse verejooksu korral on patsiendile siiski suurim kasu doonori täisverest.


VIITED:

Info