Seltsi tegevus

Eesti Transfusioonmeditsiini Seltsi (ETMS) põhieesmärk on tänapäeva tõenduspõhise transfusioloogia ehk vere käsituse (Blood Management) põhimõtete tutvustamine ja elluviimine Eestis.Selts osaleb Eesti transfusioloogia-alase tervishoiupoliitika ja seadusloome kujundamisel koostöös teiste erialaseltside ja organisatsioonidega ning sotsiaalministeeriumi ja haigekassaga.Seltsi liikmeskonna moodustavad transfusioloogia erialal tegutsevad arstid, õed, ämmaemandad ja spetsialistid üle Eesti.ETMS loodi mittetulundusühinguna 13. jaanuaril 2004. aastal. Selts on 1995. aastal asutatud Eesti Vereteenistuse Seltsi õigusjärglane.Seltsi logoks olev veretilka hoidev käsi sümboliseerib hästi kaasaegse transfusioloogia põhiteesi, mis kinnitab, et kõige väärtuslikum on patsiendi enda veri, mida meditsiinitöötajad peavad hoidma kõigi olemasolevate vahenditega.

 

 

 

Info